PradžiaStruktūra ir kontaktaiInformacija apie personalą
:

INFORMACIJA APIE PERSONALO IŠSILAVINIMĄ IR SKAIČIŲ

 

 

Socialinio darbuotojo išsilavinimas

Mokymo įstaiga

Suteikta kvalifikacija

Diplomo Nr.

Pastabos

1.

Aukštasis universitetinis

(Pavaduotoja socialiniam darbui)

Vilniaus universitetas

Bibliotekininko - bibliografo

A-1 Nr. 219547

Nuo

2012 -06-28 yra pensinio amžiaus

2.

Aukštasis neuniversitetinis

Utenos kolegija

Socialinis darbuotojas

UK Nr. 001377

 
3.

Aukštasis neuniversitetinis

Panevėžio kolegija

Socialinis darbuotojas

PK Nr. 000520

 
4.

Aukštasis universitetinis

Vilniaus universitetas

Socialinis darbuotojas

BA Nr. 0714281

 
5.

Aukštasis universitetinis

Mykolo Riomerio universitetas

Socialinis darbuotojas

BKD Nr. 015339

 

 

 

Slaugytojo išsilavinimas

Mokymo įstaiga

Suteikta kvalifikacija

Diplomo Nr.

Pastabos

1.

Aukštesnysis

Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla

Medicinos sesers

БT Nr. 184964

Licencija:

Bendrosios praktikos slaugytoja

 2.

Aukštesnysis

Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla

Medicinos sesers

HT-1 Nr.514983

Licencija:

Bendrosios praktikos slaugytoja

 3.

Aukštesnysis

Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla

Medicinos felčerio

B Nr. 001917

Licencija:

Bendrosios praktikos slaugytoja

 4.

Aukštasis

Universitetinis

Lietuvos Kūno kultūros akademija

Kineziterapeuto

AB Nr. 000972

Licencija veiklai

 

5.

Aukštasis neuniversitetinis

Utenos kolegija

Ergoterapeuto

UK Nr. 002705

 

Klasifikacija

Steigėjo patvirtinti etatai

Užimti etatai

Specialistai

13

13

Tarnautojai

2,5

2,5

Darbininkai

33,5

33,5

Iš viso:

49

49

Iš jų – socialinę globą teikiantys

33 (68 %)

33 (68 %)

Etatai atitinka teisės aktuose numatytus normatyvus.

Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje yra 0,55 darbuotojo vienam gyventojui.

Darbuotojų išsilavinimas (49 darbuotojai):

  • aukštąjį universitetinį turi 7, (14%),
  • aukštąjį neuniversitetinį (su specialiuoju viduriniu) – 14, (30%),
  • pagrindinį (profesinį/techninį) – 16, (33%),
  • vidurinį – 10, (20%),
  • nebaigę vidurinio – 2.(3%).