PradžiaStruktūra ir kontaktaiĮstaigos struktūra
:

PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                          Jonavos globos namų

                                                                                                                                                          direktorės 2018-05-23

                                                                                                                                                          įsakymu Nr. VI - 12

 

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymui koordinuoti. Jos esmė – vienų atsakingų asmenų pavaldumas kitiems, darbo paskirstymo ir kontrolės užtikrinimas. Ši struktūra reikalinga įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Įstaigos vadovai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai. Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi globos namų darbuotojai. Direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja globos namų metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi globos namų intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui organizuoja socialinį darbą įstaigoje, koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja visų sričių specialistų bendradarbiavimą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai rūpinasi globos namų materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, aprūpina reikiamomis darbui priemonėmis ir medžiagomis. Visi administracijos darbuotojai atsakingi už įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sprendimų priėmimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, rūpinasi įstaigos įvaizdžiu bei veiklos sklaida. Jų darbinė veikla skirta koordinuoti ir kontroliuoti pagal pareigybės apraše priskirtas veiklos sritis.

Įstaigos buhalterija tvarkoma centralizuotai - Jonavos rajono centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus.

Administracijos ir skyrių vadovai: mitybos skyriaus vyriausiasis sandėlininkas, sveikatos priežiūros skyriaus vadovas.

Specialistai: socialiniai darbuotojai, slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus, dietistas. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamą paslaugos kokybę, t. y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui.

Kvalifikuoti darbuotojai: užimtumo specialistas, socialinio darbuotojo padėjėjai, vyriausias virėjas, raštvedys, kasininkas, slaugytojo padėjėjas , virėjas, skalbėjas, vairuotojas, pastatų techninės priežiūros darbuotojas.

Nekvalifikuoti darbininkai: pagalbinis darbininkas virtuvėje, valytojas, pagalbinis darbininkas, kiemo pagalbinis darbininkas. Šių profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Valdymo stilius. Apibūdinant organizacijos stilių, pažymėtina, jog valdymo stiliai derinami – „iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“. „Iš viršaus į apačią“ valdymo stilius pasireiškia, kuomet siekiama patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti, įvertinti (įstaigos vadovo, direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai, sveikatos priežiūros skyriaus vadovo vaidmuo). „Iš apačios į viršų“ valdymo stilius pasireiškia, pateikiant administracijai informaciją apie tai, kas vyksta žemesniuose struktūros lygiuose. Tai ataskaitos, pasiūlymai, paaiškinimai. Šioje vietoje apibūdinamas socialinių darbuotojų, slaugytojų vaidmuo, kuomet informacija teikiama sveikatos priežiūros skyriaus vadovui, direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui ar direktorei. Šie stiliai apibūdina vertikaliąją komunikaciją. Tačiau naudojama ir horizontalioji komunikacija, kuomet to paties hierarchinio lygio darbuotojai informacija keičiasi tarpusavyje, pavyzdžiui, kasdieninių susirinkimų metu.

Vidutinis gyventojų skaičius - 95. Darbuotojų etatai 51. Tiesiogiai su gyventojais dirbantys - 33. Netiesiogiai su gyventojais dirbantys - 18 etatų.

Direktorė                                                                                                                                                       Dalia Astrauskienė

 

 struktūra.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku