PradžiaVeiklaDarbo užmokestis
:

Informacija apie darbo užmokestį

Įsigaliojus teisės aktams gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, informaciją sudaro žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybės įstaiga, įskaitant informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį. Įstatymas nenumato skelbti konkretaus fizinio asmens darbo užmokesčio. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nurodo, kad pastarieji duomenys yra privati informacija. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad Jonavos globos namų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį ir jų pareiginės algos dydis nustatomas pagal pareiginės algos koeficientą (BMA dydžiais). Darbuotojams taip pat gali būti mokami priedai, kurie neturi viršyti steigėjo įstaigai skirto darbo užmokesčio fondo. Įstaigos vadovo darbo užmokesčio koeficientą ir priedo dydį nustato Jonavos rajono savivaldybės taryba. Rajono gyventojai, pageidaujantys sužinoti konkretaus darbuotojo atlyginimą, gali raštu kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių.

Jonavos globos namų darbuotojų pareigybių tarnybinės algos koeficientai

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m. pareiginės algos koeficientas (BAD = 130,50 Eur.) 2018 m. pareiginės algos koeficientas (BAD = 132,5 Eur.)
1 Direktorius 9,08 9,08
2 Direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui 5,30 5,40
3 Direktoriaus pavaduotojui ūkio daliai 4,50 5,00
4 Sveikatos priežiūros skyriaus vadovui 3,80 4,50
5 Kineziterapeutui 4,20 4,50 
6 Slaugytojui 4,00 4,30
7 Ergoterapeutui 2,00 2,30
8 Dietistui (0,5 etato) 2,00 2,10 
9 Užimtumo specialistui 4,00 4,30 
10 Socialiniams darbuotojams 4,40 4,50
12 Specialistui, atsakingam už darbų viešuosius pirkimus (0,5 etato) 2,00 2,10 
13 Socialinių darbuotojų padėjėjams 3,20 3,30
15 Slaugytojo padėjėjams 3,20 3,30
16 Vyr. sandėlininkui 3,80 4,50 
17 Raštvedžiui 4,00 4,50 
18 Kasininkui (0,5 etato) 1,80 2,20 
19 Vyr. virėjui 3,50 3,80
20 Virėjams 3,30 3,60 
21 Skalbėjui 3,30 3,60 
22 Vairuotojui 3,20 3,20 
23 Pastatų techninės priežiūros darbuotojas MMA 3,30
24 Valytojui MMA MMA 
25 Kiemo pagalbiniam darbininkui MMA MMA 
26 Pagalbiniam darbininkui virtuvėje MMA MMA