Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo galiojančią redakciją.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ galiojančia redakcija.

2024 metai

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 2 mėnesiai