Esant laisvoms vietoms, Jonavos globos namuose gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei socialinei globai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ir kurie yra prižiūrimi šeimos narių, globėjų, rūpintojų ar artimųjų, tačiau šeimos nariai, globėjai, rūpintojai ar artimieji laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogos ir kt.) negali jų prižiūrėti.

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 4 savaitės