ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ ĮSTAIGOJE REGLAMENTUOJA ŠIE ĮSTAIGOS TEISĖS AKTAI:

„Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos, jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos ir lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka“.

„Asmens duomenų tvarkymo Jonavos globos namuose tvarka“

„Tinklalapio globajonava.lt naudojimo taisyklės“