Darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai

 

Etatai atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus. Įstaigoje dirba vidutiniškai 50 darbuotojų.

Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje – 0,55 darbuotojo vienam gyventojui.

Socialinę globą teikiančių darbuotojų – 69 %, iš jų:

5 socialiniai darbuotojai,

15 individualios priežiūros darbuotojų,

6 slaugytojo padėjėjai,

3 užimtumo specialistai.

 

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas,

3 bendrosios praktikos slaugytojai,

2 kineziterapeutai,

1 ergoterapeutas.

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 1 metai