Darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai

Etatai atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus. Įstaigoje dirba vidutiniškai 50 darbuotojų.

Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje – 0,55 darbuotojo vienam gyventojui.

Socialinę globą tiesiogiai teikiančių darbuotojų – 74 %, iš jų:

5 socialiniai darbuotojai,

15 individualios priežiūros darbuotojų,

3 užimtumo specialistai.

Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai: Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas, 3 bendrosios praktikos slaugytojai, 2 kineziterapeutai, 1 ergoterapeutas,

6 slaugytojo padėjėjai.

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 7 mėnesiai